ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘

วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมพิจารณาเห็นชอบโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายสุพร ไชยบูรณาการ นายอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 16 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ประชุมวางแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี 59 ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 13 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางสาวรจนา  ทัพศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโนนปูน  ณ  ศาลาวัดบ้านตาเจาใต้ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 13  พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมกำหนดมาตรการป้องกันภัยแล้งตำบลสำโรงพลัน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงพลัน  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 12  พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัด  ณ  ห้องประชุมวโรบล  โรงแรมพรหมพิมาน  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 10  พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  ศาลาวัดบ้านโพนปลัด ตำบลปราสาทเยอ   อำเภอไพรบึง ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้                    นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มอบทุนอุปการะมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า  ณ  บ้านปุดเนียม  ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 10 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการบริหารโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 9 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวรจนา ทัพศรี  นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ  ประชุมเซ็นสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลดินแดง                                    ณ  ห้องประชุมอบต.ดินแดง  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558  เวลา 18.00 น. นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมงานเลี้ยงส่งนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอไพรบึง ในโอกาสย้ายกลับภูมิลำเนา ณ  หอประชุมอำเภอไพรบึง  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 6 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวภาลิสรา มะปราง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  ประชุมเซ็นสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปราสาทเยอ ณ  ห้องประชุมอบต.ปราสาทเยอ   ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 5 พฤศจิกายน  2558   นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ณ  โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ      ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  เวลา 13.00 น. นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเซ็นสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไพรบึง ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสำโรงพลัน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 4 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเซ็นสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไพรบึง ณ  ห้องประชุมอบต.ไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 3 พฤศจิกายน  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ดำเนินการมอบเกียรติบัตรแก่กองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่น ระดับอำเภอ  ณ  หอประชุมที่ว่าการ อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 29 ตุลาคม  2558  นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ประชุมเตรียมการพิจารณาเซ็นสัญญาโครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ณ  ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชน  อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 ตุลาคม  2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ  บ้านตาจวน ตำบลสำโรงพลัน  อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 ตุลาคม 2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมทำบุญตักบาตรเทโวฯ เนื่องในวันออกพรรษา ณ  บริเวณวัดไพรบึง อำเภอไพรบึง  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 27 ตุลาคม 2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึงร่วมจัด และทำความสะอาด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

วันที่ 26 ตุลาคม 2558  นางอัญชนา  มีชัย  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางสาวภาลิสรา  มะปรางเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานสารสนเทศสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ ณ ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชนศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

วันที่ 23 ตุลาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ สนามที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

วันที่ 19 ตุลาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมกับบ้านกันตรวจ จัดพิธีรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนางสาวรจนา ทัพศรี และเจ้าหน้าที่กทบ. อำเภอไพรบึง จัดประชุมชี้แจง ติดตามการดำเนินงาน กองทุนหมู่บ้าน บ้านตาเจาใต้ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 30 กันยายน 2558  นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนางสาวรจนา ทัพศรี เข้าร่วมโครงการมอบบ้านศรีลำดวน ณ บ้านตะเคียน ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 30 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมติตตามการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการทอผ้า ณ บ้านหนองอารี อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 กันยายน 2558 นางอัญชนา มมีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง นำทีมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายอำเภอ และผู้นำอช. อำเภอไพรบึง ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง    ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 24 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 24 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางสาวภาลิสรา มะปราง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏฺบัติการเข้าร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานตามตัวชี้วัดมาตรการประหยัดพลังงาน  ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก


วันที่ 23 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมประชุมสรุปผลการดำเนินงานพัฒนาชุมชน ณ โรงแรมศรีนครลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก


วันที่ 22 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมปิดการฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะการทอผ้ายกดอก ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองอารี ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
จังหวัดศรีสะเกษ ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

21 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพบึง มอบหมายให้นางสาวภาลิสรา มะปราง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมศึกาาดูงานด้านความมั่นคง ณ ที่ว่าการอำเภอที่อุเทน
จังหวัดนครพนม    ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

22 กันยายน 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพบึง ร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 21 กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมเป็นวิทยากร ณ ศาลาประชาคมบ้านเตรี๊ยะ  ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๘

วันที่  16 กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร   เข้าร่วมงานการนำเสนอผลิตภัณฑ์ ประเภทกลุ่ม D และ Otop ช้อปสุขใจ หน้าสถานีรถไฟ
ณ ห้องประชุมโรงแรมพรหมพิมาน และบริเวณสถานีรถไพจังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  15 กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางสาวภาลิสรา มะปราง เข้าร่วมประชุมการตรวจสอบข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน ประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘
ณ  ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชน ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  14  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนางประภัสราภรณ์
ศรีปัตเนตร เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ  บ้านสำโรงพลัน หมู่ที่ ๑ ตำบลสำโรงพลัน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 9-11  กันยายน 2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี ๒๕๕๘  ณ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดลบุรี และจังหวัดนนทบุรี
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 8  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนางประภัสราภรณ์
ศรีปัตเนตร นำกลุ่ม OTOP เข้าร่วมจำหน่ายสินค้า OTOP  ณ  วัดไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 7  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมการเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพ                 การทอผ้ายกดอก ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองอารี ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 7  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยนางสาวภาลิสรา มะปราง เข้าร่วมกิจกรรมการติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรยุทธศาสตร์การพัฒนาและหลักสูตรผู้นำการเลี่ยนแปลง ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสวัสดิ์
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 5  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางสาวรจนา ทัพศรี เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานคณะกรรมการสถาบันการเงินชุมชนบ้านกันตรวจ ณ  สถาบันการเงินชุมชนบ้านกันตรวจ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 4  กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง จัดประชุมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน อำเภอไพรบึง ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 3 กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงาน  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอไพรบึง ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 2 กันยายน  2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนกันยายน  ณ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 31 สิงหาคม 2558  อัญชนา  มีชัย เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอไพรบึง ประจำเดือน กันยายน  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 29 สิงหาคม 2558  นาง อัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางสาวภาลิสรา มะปราง เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันพระฯ  ณ  วัดไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 สิงหาคม 2558  อัญชนา  มีชัย เข้าร่วมประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  ณ  ห้องประชุมเล่าขานงานพัฒนาชุมชน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  27 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมประชุม มอบนโยบาย ข้อราชการ นายอำเภอกล้าณรงค์ ยุติธรรม ในอำเภอไพรบึง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนปูน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 26 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พช. เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาประชาคมบ้านสุขสวัสดิ์ ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางสาวรจนา ทัพศรี นักวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบล ดินแดง
ณ ศาลาประชาคมบ้านดินแดง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ นางสาวรจนา ทัพศรี พัฒนากรประจำตำบลดินแดง ร่วมกับ นายกล้าณรงค์ ยุติธรรม นายอำเภอไพรบึง ออกเยี่ยมกลุ่ม OTOP ทอผ้าไหมบ้านหนองอารี ม 1 ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 25 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. เตรียมความพร้อมหมู่บ้านจัดพิธีรับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก


วันที่ 24 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชั ย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมพิธีมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ โรงแรมศรีลำดวน
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

21 สิงหาคม 2558 สำนักงานพัฒนาชมุชนอำเภอไพรบึง จัดประชุม ช้แจงการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณ ห้องประชุมอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

20 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่พช. เข้าร่วมงานเปิดเมืองใหม่ช่องสะอำ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณด่านช่องสะงำ ชายแดนไทย-กัมพูชา
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

19 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการ อำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดหนองพัง ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

18 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการทำขนมไทย 6 ชนิด ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาทเยอ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

วันที่ 17 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒาการอำเภอไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่ พช. เข้าร่วมประชุมคัดเลือกคณะกรรมการร้านค้าชุมชนบ้านกันตรวจ ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 14สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 13 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาหนี้สิน นอกระบบ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 12 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานวันแม่แห่งชาติ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 11 ส.ค. 2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยทีมงานพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่ ประจำปี 2558 ชึ่งมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณแม่ดีเด่น จำนวน 10 คน, การต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนฯ  การแสดงของเด็กนักเรียนฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านทุ่ม ม.11 ต.ไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าร่วมงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 7 สิงหาคม  2558  นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำไพรบึง เข้าร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ศรีสะเกษสู่มหานคร ณ เจเจมอลล์ กทม.
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 6 สิงหาคม 58 : นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงเข้าร่วมประชุมโครงการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายจากองค์กรสู่ระดับบุคคล(IPA ) โดยมีนายกานต์ ธงศรีพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ  ร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายฯ พัฒนาการอำเภอนักวิชาการจังหวัด พัฒนากร และผู้นำชุมชน เข้าร่วมนำเสนอผลการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าวณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 5 ส.ค. 58 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเวทีความคิดปฏิรูปประเทศไทยณ หอประชุมอำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ ๕ ส.ค.๕๘ นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงมอบหมายให้นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนและอบรมเครือข่ายยุติธรรมชุมชน ณโรงแรมพรมหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

๓ ส.ค.๕๘ นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอ ไพรบึง เช้าร่วมประชุมและแนะนำตัว ในการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 29 ก.ค.58 เวลา 10.00 น. นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงพร้อมด้วยทีมงาน จนท.พช. ร่วมถวายเทียนพรรษา ร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทาน ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรมเป็นประธานในพิธี ณ วัดไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 29 ก.ค.58 เวลา 10.00 น. นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงพร้อมด้วยทีมงาน จนท.พช. ร่วมทำบุญและมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ เนื่องในโอกาสเปิดป้ายสำนักงานใหม่ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00น.นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมประจำเดือน  สิงหาคม
ณ ห้องประชุม สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 28 ก.ค.58 เวลา 10.00 น. นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงพร้อมด้วยทีมงาน จนท.พช. ร่วมกิจกรรมการประชุมวิสามัญกองทุนหมู่บ้านทุ่มประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลาประชาคม
บ้านทุ่ม ต.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน พร้อมผู้นำชุมชนร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการต้นกล้าพันธุ์ดีศรีสะเกษและขยายผลหมู่บ้านตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับจังหวัด ประจำปี 2558 ณ โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 26 กรกฎาคม 58 เวลา 10.00น.นางอัญชนา มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงพร้อมด้วย ทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอร่วมพิธีเปิดงาน OTOP ภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 24 ก.ค. 58  นางอัญชนา  มีชัย พัฒนาการอำเภอไพรบึงพร้อมด้วยทีมงาน จนท.พช. ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ณ ศาลาประชาคม บ้านพอก ต.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

๒๔ ก.ค.๔๘ เวลา ๑๓.๐๐ น ร่วมทอดผ้าป่า ถวายตู้ยาเพื่อภิกษุสามเณรฯ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ วัดไพรบึง อ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

๒๓ ก.ค.๕๘ เวลา ๑๙.๐๐ น ร่วมกิจกรรมการเลี้ยงส่ง นายอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ ไปรับตำแหน่ง นายอำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง จ.ศรีสะเกษ
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิกดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน 2558

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>ลิก
ดูภาพเพิ่มเติม >>>>>>ลิก

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม>>>>>>คลิก

ดูภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ 1ุ6 กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล นางสาวภาลิสรา  มะปราง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านปราสาทเยอใต้ >>>คลิก

วันที่ 13  กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง  พร้อมด้วยพัฒนากรประจำตำบล นางสาวภาลิสรา  มะปราง เข้าร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านปราสาทเยอใต้ >>>คลิก

วันที่ 11-13  กุมภาพันธ์ 2558  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้นางประภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  เข้าร่วมอบรมการพัฒนา OTOp ระดับ 3-5 ดาว >>>คลิก


วันที่  10 กุมภาพันธ์ 2558 นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอ มอบหมายให้
นางสาวปภัสราภรณ์  ศรีปัตเนตร  เข้าร่วมอบรม ทรัพย์สินทางปัญญา  คลิก>>>

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ ๔๖ ปีโครงการพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน  ณ บ้านปราสาทเยอ  ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึคลิก >>>

23 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนไพรบึง ประชุมร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง เพื่อติดตามส่งเสริมการดำเนินงานกองทุน คลิก >>>วันที่ 27 มกราคม 2558 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมอบหมายให้ นางประภัสราภรณ์ ศรีปัตเนตร เข้าร่วมประชุม การประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำ องค์กร เครือข่าย ตามกระบวนงานมาตรฐานชุมชน ณ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ คลิก >>>วันที่ ๔ กุมภาพันธ์  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมประจำเดือน มกราคม ๒๕๕๘ คลิก >>>

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดอุบลราชธานี คลิก >>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

วันที่ 15 ตุลาคม  2557 : พัฒนาการอำเภอไพรบึง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน ตำบลไพรบึง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  12  ตุลาคม  2557  :  นายสนิท  ขาวสอาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีทอดกฐิน ประจำปี  2557  ณ  วัดสิเรียมพุทธาราม  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  10  ตุลาคม  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรม ฯ ณ วัดป่าโนนทราย และสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>
วันที่  29-30 กันยายน 2557 :  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลปราสาทเยอ จัดการฝึกอบรมตามโครงการสื่อสารระหว่างพ่อ แม่ ผู้ปกครองกับบุตรหลานฯ  ณ รพ.สต.ปราสาทเยอ   คลิกภาพข่าว>>>
วันที่  29  กันยายน  2557  :  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง และคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ คกส.ต./คกสจ.                      ณ โรงแรมพรหมพิมาน จ.ศรีสะเกษ   คลิกอ่านข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

วันที่  5  พฤศจิกายน  2557  พัฒนาการอำเภอไพรบึง มอบหมายให้ทีมงานพัฒนาชุมชน จัดประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ณ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอ    คลิก>>>

วันที่  31  ตุลาคม  2557  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ  โรงแรมลำดวนทอง  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ   คลิก>>>

วันที่  30  ตุลาคม  2557  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ร่วมทอดถวายกฐินสามัคคี ณ  วัดปราสาทเยอเหนือ    คลิก>>>

วันที่  29  ตุลาคม  2557  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ให้แก่  นายสิทธิ์  บุญตา ณ บ้านหนองหิน ม.4  ตำบลดินแดง  คลิก>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

15  ธันวาคม  2557 :  นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  ณ บ้านปุดเนียม ม.7  ต.สำโรงพลัน         คลิกภาพข่าว>>>

นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มขีดความสามารถคณะกรรมการพัฒนาสตรี (กสพอ.) ในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>>

วันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ได้ดำเนินการฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปราสาทเยอ ณ ศาลาวัดบ้านปราสาทเยอ หมู่ที่ 1 ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ  คลิกภาพข่าว>>>

14 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพฺิธีเดิน-วิ่ง มินิมาราธอนทั่วไทย เทิดพระเกียรติ คืนความสุขให้ประชาชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอไพรบึง  คลิกภาพข่าว>>

วันที่ 4 ธันวาคม 2557 นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานแก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่เทศบาลตำบลไพรบึง จำนวน 11 ชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไพรบึง คลิกภาพข่าว

วันที่ 2 ธันวาคม 2557 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป ณ ศาลาประชาคมบ้านตาตุม ม.17 ต.สำโรงพลัน คลิกภาพข่าว>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข้อมูล จปฐ. ปี 2558

ระบบการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม 2558

วันที่  13  มกราคม  2558  >>>  นายชัยยงค์   เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมตามโครงการ “สตรีไทย หัวใจปรองดอง” ณ  หอประชุมอำเภอไพรบึง คลิก>>>
เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  2557 >>> นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์  นายอำเภอไพรบึง  เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคมบ้านทุ่ม  คลิก>>>
เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2557>>>  นางสมศรี  ดวงแสง พัฒนาการอำเภอไพรบึง และทีมงาน ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558  ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง  คลิก>>>
เมื่อวันที่  5  มกราคม  2558 >>>  นางสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ร่วมประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโป่ง ม.2 ต.สำโรงพลัน  ณ  ศาลาประชาคมบ้านโป่ง  คลิก>>>
เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  2557 >> นายชัยยงค์  เมธาสุรวิทย์ นายอำเภอไพรบึง และหัวหน้าส่วนราชการ ให้เกียรติมอบป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน และผ้าห่มกันหนาว ให้แก่ผู้แทนหมู่บ้าน ในการประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  คลิก>>>

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มีนาคม 2558

วันที่  19 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมคลินิกแก้จน
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ร่วมมอบวัสดุฯ
ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  18 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรมเวทีบูรณาการ
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โดยมี นายชัยยงค์ เมธาสุรวิทย์ ร่วมมอบวัสดุฯ
ณ หอประชุมอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  13 มีนาคม  2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง จัดกิจกรรม5ส.
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง   ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  12 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
เข้าร่วมงาน อำเภอยิ้มเคลื่อนที่   ประจำเดือน มีนาคม ณ บ้านไม้แก่น ตำบลสำโรงพลัน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  12 มีนาคม  2558  นางสาวรจนา  ทัพศรี พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา มะปราง  พัฒนากร
เข้าร่วมงาน ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านหนองสำราญ  ตำบลโนนปูน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  11 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา  มะปราง พัฒนากร  เข้าร่วมประชุมต้นกล้าพันธุ์ดี ศรีสะเกษ
ณ โรงแรมศรีลำดวน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่  5 มีนาคม  2558  นางสาวสมศรี  ดวงแสง  พัฒนาการอำเภอไพรบึง
พร้อมด้วย นางสาวภาลิสรา  มะปราง พัฒนากร  เข้าร่วมงาน ยกฉัตรพระประธานวัดสีเรียมพุทธาราม
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

วันที่ 3 มีนาคม 2558  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอไพรบึง ประชุมประจำเดือน
ภาพเพิ่มเติม  >>>>>>คลิก

Posted in ไม่มีหมวดหมู่ | Leave a comment